رزبوک

دانلود کتاب زبان فارسی جلد سوم

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
حضرت علی (ع): کسی که خود را با کتاب آرامش دهد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
دانلود کتاب صوتی جادوی طبیعت
00:00
00:00
کتاب های صوتی برگزیده

فرادرس

دانلود کتاب تاریخ زبان فارسی

دسته بندی : ادبیات ، زبان و زبان شناسی تاریخ : سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

تاریخ زبان علم تازه ای است. دانشمندان پیشین که با زبان و قواعد آن سرو کار داشتند همه تنها یک صورت برای هر زبان می شناختند و آن زبان کتابت بود که فصیح و ادبی خوانده می شد. گمان ایشان چنین بود که زبان امری ثابت و تغییر ناپدیر است. صورت های دیگر یک زبان را که میان طبقات مختلف یک ملت یا طوایف متعدد آن رایج بود قابل اعتنا نمی شمردند و آن ها را صورت عامیانه و فاسد زبان فصیح به شما می آورند. گذشته از این صورت ها دیگر زبان خود در اعصار گذشته توجهی نداشتند و گمان می بردند که زبان همیشه صورت واحدی دارد و تحولی در آن راه نمی یابد.

بدیهی است که مطالعه زبان ناگزیر باید مبتنی بر اسناد و مدارک موجود باشد و این تحقیق تنها در مواردی انجام می گیرد که چنین آثار یا اسنادی در دست باشد. بسیاری از زبان ها بشری هست که در ادوار گذشته کتابت نشده ، یا اگر آثاری مکتوب از آن ها وجود داشته اکنون نشانی از آن ها نیست.

یکی از قدیمی ترین زبان هائی که برای این تحقیق آمادگی دارد زبان فارسی یا به مفهوم وسیع تر «خانواده زبان های ایرانی» است. اهمیت مطالعه تاریخ زبان های ایرانی تا آن حد است که از روی آن قواعدی برای مطالعه ی مراحل تحول زبان های دیگر نیز می توان دریافت.

تاریخ زبان فارسی در سه جلد تالیف شده است :

حلد اول : از سه بخش تشکیل شده : بخش اول به ذکر اصول و کلیات اختصاص یافته است ، بخش دوم : متضمن اطلاعاتی درباره زبان های ایرانی باستان و ساختمان آن ها ، بخش سوم : با بحثی دربارۀ وضع زبان ها و گویش های ایرانی در دوران اسلامی آغاز می شود و تحول واکها را زا مرحله باستان تا امروز نشان می دهد.

جلد دوم : پس از ذکر انواع گوناگون گویش های ایرانی در طی هزار سالۀ اخیر ، بحث اصلی دربارۀ زبان فارسی دری آغاز می شود و مختصات صرف و نحوی فارسی دری ، یعنی زبان ادبی و رسمی ایران مورد مطالعه قرار می گیرد و این بحث با ساختمان فعل شروع می شود و سپس صرف فعل می آید که تا پایان جلد دوم ادامه دارد.

جلد سوم : موضوع ساختمان کلمه است که در آن از پیشوند و پسوند و ترکیب کلمه گفتگو می شود و سپس از اسم صفت و ضمیر قید سخن می ورد. و در فصلی دیگر درباۀ حروف اضافه و ربط بحث می شود و سرانجام به اختصار سخن از ساختما جمله به میان می آید.

 

تاریخ زبان فارسی